Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024

Data publicarii : 13 Jan 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

Proiect de OM | Referat de aprobare | Anexa – Ghid de finanțare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Apelor și Pădurilor.

Persoană de contact este doamna Victoria Antoci, adresă de e-mail: victoria.antoci@afm.ro .