COMUNICAT DE PRESĂ - Semnarea Protocolulului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

Data publicarii : 13 Oct 2021

În perioada 12–13 octombrie 2021, s-a desfășurat, la Cluj-Napoca, cea de a XXXII-a Sesiune a Comisiei hidrotehnice româno-ungare în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.

Pe ordinea de zi a Sesiunii au fost incluse problemele privind colaborarea celor două țări în domeniul gospodăririi apelor, iar în cadrul întâlnirii s-au analizat modul de realizare a sarcinilor stabilite de Comisie la Sesiunea a XXXI-a,  modul de îndeplinire a obligaţiilor care rezultă din Regulamentele de aplicare a prevederilor Acordului, precum şi activităţile desfăşurate până la Sesiunea a XXXII-a a Comisiei, în domeniile: apărarea împotriva inundaţiilor, urmărirea calităţii apelor de frontieră pe bază de analize sistematice, efectuate separat şi în comun, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase şi poluări accidentale, precum și urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.

Descarcă documentul