Apel nr. MAP/01/03.04.2018

Unitatea de Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” pentru perioada de finanțare adițională 2017-2022, vă informează că în data de 03.04.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor a lansat apelul de subproiecte cu nr. MAP/01/03.04.2018, aferent fazei de depunere a Formularelor de Aplicare, în cadrul Programului Competitiv de Finanțare “Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți”. Pentru informații suplimentare despre completarea formularelor necesare pentru depunerea documentației, vă rugăm să accesați zona de Help-Desk a Proiectului aici: http://www.inpcp.ro/help-desk/

 

Apel 1Formulare Aplicare_ 3 Aprilie 2018
Lista NC aprobate apel 1