ANUNȚ SELECȚIE PERSONAL UMP – CIPN

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al poluării cu nutrient – Finanțare Adițională”, proiect finanțat de Banca Mondială şi intenţionează să selecteze candidați pentru posturile de: 1.Director financiar, 2.Coordonator Instituțional pentru Componentele 2&3 și 3. Coordonator Tehnic Componenta 1.

Detalii suplimentare pot fi obtinute la: catalina.criveanu@map.gov.ro sau la telefon: 0756.036.082, raluca.mateescu@map.gov.ro sau la telefon: 0756.091.082 și mihaela.ilina@map.gov.ro

 

Publicat azi: 28 iunie 2017

 

1.Anunt_Coordonator Inistituțional pentru Componentele 2 si 3_RO

1.Anunt_Institutional Coordinator Components 2&3_EN

1.TOR_Coordonator Inistituțional pentru Componentele 2 si 3_RO

1.TOR_Institutional Coordinator Components 2&3_EN

2.Anunt_Coordonator Tehnic Componenta 1_RO

2.Anunt_Technical Coordinator of Component 1 _EN

2.TOR_Coordonator Tehnic Componenta 1_RO

2.TOR_Technical Coordinator of Component 1 _EN

3.Anunt_Director Financiar_RO

3.Anunt_Manager Financiar_EN

3.TOR_Director-Financiar_RO

3.TOR_Manager Financiar_EN