Anunț selecție Consultant Individual ” Expert Achiziții”

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează proiectul „Controlul Integrat al poluării cu nutrient – Finanțare Adițională”, proiect finanțat de Banca Mondială şi intenţionează să selecteze un consultant individual Expert Achiziții.

Publicat azi: 26 iulie 2017

 

REOI Procurement Expert

ToRs Procurement Expert


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.