Anunț prospectare piață

Se solicita oferta de preţ pentru elaborarea unui caiet de sarcini complex care sa vizeze:

1. elaborarea specificaţiilor tehnice pentru crearea unei platforme informatice de import, colectare si stocare date de calitatea apei, dintr-o reţea naţionala de baze de date in domeniul apei;

2. elaborarea specificaţiilor tehnice de achiziţie a serverelor si altor elemente tehnice
suport pentru instalarea si operarea la nivel naţional a platformei de la pct.1;

3. operationalizarea platformei informatice de colectare date, şcolarizarea personalului de
operare si actualizarea periodica a funcţionarii platformei si bazei de date”.

Ofertele vor fi transmise in termen de 20 de zile calendaristice, incepand cu data de
05.06.2018 la fax nr. 021 319 46 15 si la persoana de contact din Direcţia Managementul
Resurselor de Apa – Director Gheorghe CONSTANTIN, cu adresa de posta electronica:
gheorghe.constantin@map.gov.ro.