Anunt organizare examen promovare grad profesional

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR organizează examen de promovare în grad profesional în data de 08.03.2018, conform prevederilor art.64 – 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

anunt examen promovare