Anunt Ocupare Post Vacant

Ministerul Apelor şi Pădurilor, în temeiul prevederilor art. 87, alin.(1), lit. c), alin. (2), lit. c) şi art. 90, alin. (1), lit. b), alin. (2), (5)-(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 148 şi 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, prin transfer la cerere

Concurs Director Adjunct DAERI