Anunț de participare

Ministerul Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze „Servicii de pază pentru incinta si sediul Ministerului Apelor si Pădurilor din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucuresti.

 

Raspuns clarificari nr 2
Raspuns solicitare de clarificari
Caiet de sarcini
Fisa de date servicii de paza
Model contract servicii
Modele formulare


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.