Anunț de participare

Ministerul Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze Servicii de organizare evenimente pentru Organizarea celei de a 12-a întâlniri a Steering Group pentru Axa Prioritară 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

 

Formulare.docx
Caiet de sarcini achizitie Viena – organizare eveniment
Invitatie depunere oferta


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.