Anunț de participare

Ministerul Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze Servicii de organizare evenimente pentru Organizarea celei de a 12-a întâlniri a Steering Group pentru Axa Prioritară 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

 

Formulare.docx
Caiet de sarcini achizitie Viena – organizare eveniment
Invitatie depunere oferta