Anunț de participare

Ministerul Apelor și Pădurilor este interesat să achiziționeze produse informative și de promovare pentru Organizarea celei de-a 12-a întâlniri a Steering Group pentru Axa Prioritară 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

 

Formulare
Caiet de sarcini – promoționale
Invitatie participare