Anunt de participare

Achizitionarea de echipamente informatice TEMPEST clasa A, necesare funcționării Compartimentului Gestiunea și Protecția Informațiilor Clasificate

 

Caiet de sarcini