Anunt de participare

Ministerului Apelor şi Pădurilor solicită achiziţionarea de servicii de telefonie mobilă şi servicii de internet mobil pentru buna desfaşurare a activităţii ministerului.

 

Erata

Caiet de sarcini 2018 tel. mobila

Fisa date telefonie mobila 2018

Formulare tel.mobila 2018


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.