Anunt de participare

Serviciu de consultanță de specialitate, prin intermediul căruia să i se pună la dispoziție Ministerului Apelor și Pădurilor rezultatele unei evaluari  de necesitate, oportunitate, definire a specificațiilor tehnice și estimare a costurilor referitor la achiziționarea unui Model Digital al Terenului unitar la nivel național/regional, care să răspundă cerințelor de implementare ale Directivei privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundații 2007/60/EC, Directivei Cadru Apa 2000/60/EC și a Directivei INSPIRE 2007/2/EC, precum și altor cerințe asociate, de importanță strategică pentru România, în ceea ce privește managementul riscului la inundații și a gospodăririi resurselor de apă.

 

Caiet de sarcini

Fisa date

Formulare