Anunț de participare

Ministerul Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în imobilele A, B şi E, din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, cu o suprafaţă utilă totală de 2.231 m2. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale dotărilor şi instalaţiilor aferente imobilelor respective şi a funcţionării acestora în condiţii normale, precum şi buna desfăşurare a activităţilor MAP, se propune achiziţionarea de “Servicii de întreţinere tehnică a spaţiilor şi instalaţiilor ce aparţin imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Ministerul Apelor şi Pădurilor precum şi relocarea mobilierului în incinta proprie”.

Relații suplimentare:Direcţia Generală Investiţii Achiziţii si Logistică, Birou Achiziţii, marius.cojoaca@map.gov.ro, tel. 0723576204.

 

Documentație de atribuire