Anunt de participare

Ministerul Apelor si Padurilor intentioneaza sa achizitioneze servicii de monitorizare zilnică a presei scrise, audio-vizuale și electronice, în vederea întocmirii revistei presei zilnice și a materialelor cu caracter jurnalistic pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP) (interviuri, declarații, mesaje, comunicate de presă, drept la replică, puncte de vedere etc.) in conformitate cu documentele atasate si a anuntului de publicitate nr. 83891 disponibil pe SEAP.

Caiet sarcini

Formulare monitorizare presa