ANUNȚ DE CONSULTARE

Ministerul Apelor și Pădurilor intenționează să achiziționeze servicii de elaborare a Raportului de mediu a Studiului de evaluare adecvată și asigurare asistență tehnică/consultanță pentru planul: Strategia Forestieră Națională 2018-2027.

 

Aspecte supuse consultării: Obiectul consultării îl constituie determinarea valorii estimate a achiziției în concordanță cu solicitările caietului de sarcini postat în atașament.  

 

Anunt consultare de piață
Caiet de sarcini