Anunt concurs promovare grad profesional, personal MAP

Ministerul Apelor şi Pădurilor organizează examen de promovare în grad profesional în data de 27.12.2017, conform prevederilor art. 64 – 65 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunt promovare grad profesional