ANUNȚ achiziție publică  de calculatoare tip desktop și laptop

Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu sediul în B-dul Magheru, nr. 31,sector 1, Bucureşti, cod fiscal 36904099, intenționează să achiziționeze calculatoare tip desktop și laptop, necesare bunei funcționări.

Valoarea estimată a achiziţiei este de 113.436 lei fără TVA.

Cod CPV: 30213000-5 Computere personale,
30213100-6 Computere portabile

 

Clarificare Nr. 2
Clarificare Nr. 1
Caiet de sarcini
Contract model
Invitatie
Modele Formulare