ANUNȚ

Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF) – organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă primul-ministru, înființat cu scopul de a asigura participarea societății civile la elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.

 

Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanți ai mediului asociativ numiți prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere și organizațiile neguvernamentale din sfera lor de competență.

 

Astfel, Ministerul Apelor și Pădurilor organizează procedura de selecție a organizațiilor neguvernamentale pentru a transmite propunerile către Secretariatul General al Guvernului. În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile asociative neguvernamentale active în domeniul apelor și pădurilor trebuie ca, până la data de 20.09.2019, să transmită Ministerului Apelor și Pădurilor următoarele documente:

  1.  
  2. a. adresa de propunere din partea organizației a unui reprezentant persoană fizică;

b. documentele de constituire și de înregistrare;

c. documentele privind alegerea conducerii;

d. tabelul cu datele de contact ale membrilor conducerii organizației;

e. copia C.I. și Curriculum Vitae ale reprezentantului propus;

f. documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă în ultimii 3 ani;

g. documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare.

 

Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor.