Scheme directoare

ACTE NORMATIVE
în domeniul amenajării bazinelor hidrografice
1. Metodologia şi Instrucţiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare», aprobate prin Ordinul nr. 1258 din 20 noiembrie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor (ANEXE 1-3), publicat în M. Of. nr. 17 bis din 10 ianuarie 2007.
2. Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1163 din 19 iulie 2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenjare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor, publicat în M. Of. nr. 550 din 13 august 2007.
3. NTLH – 001 : « Normativ tehnic – Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor », aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1215 din 06 octombrei 2008, publicat în M. Of. Nr. 744 din noiembrie 2008.Legislatie – amenajare bazine hidrografice

  • ORDIN 1258 / 2006
  • MO 1163 din 19 iulie 2007
  • Acte Normative
  • ORDIN Nr 1215 2008 NTLH 001 Principii proiectare

  • Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.