Populare-icre-salau-Romania-2014-620x350


GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI SI PISCICULTURĂ

În data de 12.04.2014, în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului pe râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, a avut loc o acțiune de populare a lacului Stânca-Costești cu peste 2 milioane icre embrionate de șalău. Această acțiune se înscrie în activitățile desfășurate de cele două state pentru protejarea resurselor piscicole și menținerea diversității ihtiologice.

De-asemenea, tot ca o acțiune de colaborare în cadrul Acordului, în data de 13.04.2014, a avut loc o misiune comună de control, realizată de inspectorii piscicoli din Republica Moldova, inspectorii piscicoli din România și reprezentanții Poliției de Frontieră din cele două state.

Aceste acțiuni comune de colaborare pentru protecția resursei acvatice vii vor continua și în perioada următoare.


Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat în baza OUG nr. 1/2017 și a HG nr. 20/2017. Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor.