CONSULTARE: Ministerul Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului apelor și pădurilor proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul cinegetic.

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul cinegetic, pe care îl supune consultării publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Apelor și Pădurilor – Registratura generală, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, fax 021/3169765, e-mail: virgil.pitu@map.gov.ro.

 

Referat de aprobare

Ordin modificare cote de recolta 2017-2018

Anunț