În perioada 5-6 iunie 2019, la București, a avut loc întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului DANUBE FLOODPLAIN, marcând un an de la începerea implementării acestuia. În cadrul întâlnirii, la care a participat și reprezentantul Programului Transnațional pentru Dunăre, a fost evaluat stadiul de implementare a proiectului în vederea realizării obiectivelor și au fost trecute în revistă rezultatele obținute după primul an de implementare. 

Obiectivele principale ale proiectului
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului de inundații, maximizând, în același timp, beneficiile pentru biodiversitate. Acest lucru ar putea contribui la crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, cât și efectul evenimentelor climatice extreme. 
Proiectul va avea ca rezultat îmbunătățirea cunoștințelor despre managementul integrat al apei în rândul țărilor dunărene, prin:  restaurarea zonelor inundabile, combinarea infrastructurilor clasice și a celor verzi, adoptarea unor măsuri de retenție naturală. Toate acestea vor fi realizate cu implicarea tuturor părților interesate (stakeholderilor), a căror cooperare este foarte importantă în planificarea și implementarea durabilă a  unor astfel de proiecte.

La întâlnirea de la București, au fost trecute în revistă rezultatele obținute după primul an de implementare, corelat cu cheltuielile financiare ale partenerilor de proiect. Totodată, au fost detaliate activitățile proiectului, planul de lucru și au fost convenite atât acțiunile imediate, cât și cele pentru următoarele șase luni.
În data de 28 septembrie 2018,  a avut loc prima întâlnire a Comitetului de coordonare a proiectului în care atât partenerii de proiect, cât și partenerii strategici asociați au fost reprezentați la nivel de decizie, cu scopul de a fi informați cu privire la stadiul proiectului.

Informații despre proiect
Implementarea proiectul DANUBE FLOODPLAIN a început la 1 iunie 2018 și se va încheia la 30 noiembrie 2020.
Proiectul este implementat cu finanțare asigurată prin Programul  Interreg Europe – un program al Uniunii Europene pentru cooperare interregională, care ajută autoritățile locale și regionale din Europa să elaboreze și să promoveze prin Programul Transnațional Dunărea, politici mai bune de coeziune  economică,  socială și teritorială  în regiunea Dunării prin integrarea acestora în diferite domenii specifice.
Proiectul DANUBE FLOODPLAIN intră sub incidența Axei prioritare 2 a Programului Transnațional Dunărea respectiv  „Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării”, având ca obiectiv specific consolidarea managementului transnațional al apei și prevenirea riscurilor la inundații.

Valoarea finanțării totale pentru DANUBE FLOODPLAIN este de 3,67 milioane EUR.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este implementat de 18 instituții și organizații partenere și 5 instituții cu rol de parteneri strategici asociați din zece țări care fac parte din bazinul fluviului Dunărea (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria , Slovacia, Slovenia, România și Serbia).
Instituțiile și organizațiile partenere din România sunt Ministerul Apelor și Pădurilor(MAP), Administrația Națională „Apele Române”(ANAR) care are și rolul de lider al proiectului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor(INHGA) și WWF România. 

Pentru mai multe informații vă rugam vizitați:
www.interreg-danube.eu/danube-floodplain