Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor—Romsilva

Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor—Romsilva.

 

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ (06.12.2018), persoana de contact doamna Gregorian Daniela, e- mail: daniela.gregorian@mo.rosilva.ro. fax : 021/316.84.28.

 

HG
Notă de fundamentare
Anexă